Posted on Category:Roditeljstvo

Spisak poreklo i značenje imena: na slovo N

Spisak poreklo i značenje muških imena: na slovo N

Najdan

Od starog prideva trpnog najden, tj. nađen, naći
Izvodi poreklo od staroslovenske osnove “najden” (bugarski “nađen”), “naljesti” u značenju “naći” koja se može podvesti pod značenje “dobiti”. U prošlosti kada se još verovalo da reč ima snagu magije nadevalo se detetu sa verom da mu život sigurno neće biti ugrožen i da će ostati u životu ako ga ostave na putu (obično na raskrsnici) pa ga krsti prolaznik namernik koji ga prvi najde tj. nađe jer će snaga i zdravlje tog namernika preći na dete i izmeniti njegovu sudbinu.
Numerološka vrednost: 8
Numerološko značenje: Ovaj broj donosi mnoge prepreke i teškoće u životu i nije nimalo lak.
Poznajete nekoga ko se zove Najdan? Lajkujete ga na Facebook-u!

Naum

Ime Naum potiče od grčkog imena Naoum. Koren i značenje imena potiče od starohebrejske reči nahum što znači učitelj.

Nebojša

Priželjkivano ime koje izvodi poreklo od osnove glagola “bojati se” sa negacijom “ne- bojati se”. Može biti da je nastala prvo zajednička imenica “nebojša” u značenju “onaj ko se ne boji”, pa je kasnije uzeta za lično ime. Dokumentovano je u mitskoj pesmi “Nebojša i Mladen” iz Vukove zbirke. Izražava roditeljsku želju da pristiglo dete bude hrabro, da se ne boji u životu. Ime se pominje još u srednjem veku što svedoči i o njegovoj starini. U beogradskom Donjem gradu, na obali Dunava stoji kula po imenu Nebojša. Naziv joj datira u daleku prošlost što potvrđuju narodne pesme u kojima se pominje. Od ovog imena izvedeno je ime Neško.

Neven, Nevenko

Ime domaćeg porekla.
Naziv ukrasne biljke uzet je za lično ime. Potiče iz novijeg vremena kada se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cveća. Po narodnom običaju izbor cvetnog imena predstavlja izraz roditeljske želje da dete bude pre svega lepo, nežno, milo, ljupko i prefinjeno. Može biti da je nastalo od glagola “venuti” sa negacijom “ne – venuti”, što mu prišiva svojstvo priželjkivanog imena. U ovom slučaju pretpostavlja se da je u prošlosti, kada je zbog loših zdravstvenih uslova života pomor dece bio veliki, nadevano detetu u želji da ostane u životu (da ne uvene). Od ovog imena izvedena su imena Nevena, Nevenka, Nena i Nenka.

Negovan

Od osnove trpnog glagola negovati: negovan
Od ovog imena izvedeno je ime Njegoje.
Numerološka vrednost: 9
Numerološko značenje: Ovi ljudi su pošteni, kreativni i nezavisni. To su duhovno snažni ljudi koji razvijaju svoje duhovne sposobnosti i imaju koristi od vezbi duha. Sposobni su da prebrode mnoge teskoće u životu. Rutinu života podnose lakše nego drugi. Sposobni su da vole čista srca.

Negomir

Od osnova nega i mir.
Numerološka vrednost: 6
Numerološko značenje: Ovaj broj odgovara umetnicima, muzičarima i pesnicima. Oni su šarmantni i dopadljivi, ali takođe i pomalo nestabilni. Vole lepotu (oblike i boje) i interesuju se za ljude i prirodu. Privlači ih i okultno.

Nedeljko

Srpsko, hrišćansko nasleđe.
Naš je prevod iz grčkog “Kyriakos” u značenju “gospodski (nedeljni)”, izvorno iz “kyriake hemera” u značenju “dan gospodnji, vaskrsenje”.
Od ovog imena izvedena su imena Neda, Nedeljka, Neđeljka, Neđeljko, Neđo i Neca.

Nemanja

Staro slavenosrpsko ime.
Izvodi poreklo od slovenske osnove “maniti” na negacijom. Prema rečniku Srpske akademije nauke i umetnosti, “maniti” je varijatna glagola “mamiti” što bi moglo da znači “privlačiti, biti privlačan”. Ovo ime datira u daleku prošlost. Prvi put je zabeleženo kad je za raškog župana došao Stefan Nemanja, rodonačelnik dinastije Nemanjića. Počev od tada, u narodu je važilo za vladarsko ime pa se po narodnoj tradiciji izbegavalo njegovo davanje običnim ljudima.

Izvođenje imenice neman, -ani f. iz prasl. *nejьmanь od glagola *nejьmati koje smo nedavno predložili, otvara novu mogućnost tumačenja ličnog imena Nemanja, Neman, čije je poreklo već dugo vremena sporno. Kao takvo, ono je poznato kod Srba i Hrvata od XII v., a po svedočanstvu češke, lužičkosrpske i beloruske toponimije moglo bi biti još praslovensko. Tradicionalno se tumači u vezi sa *maniti ‘varati’, Mani-slav itd. (Daničić, Maretić, Jagić) ili kao aglomerat hipokorističnih elemenata (Skok, Bošković). No već je Skok zaključio da je ono prvobitno moralo glasiti *Nejman, *Nejmanja, sudeći po načinu na koji ga predaju grčki i latinski izvori pišući o srpskom velikom županu Stefanu Nemanji: Neeman, Neeman, što s jedne strane odaje naslanjanje na jedan starozavetni antroponim, ali s druge ukazuje na prvobitan slovenski lik *Nejьmanъ, koji se može shvatiti dvojako: 1) kao pasivni particip od *ne jьmati: ‘neuhvatljiv, neukrotiv’, tip *Ne-danъ; 2) kao skraćeni oblik od složenog imena *Nejьmanegъ, up. stčeš. Doman, Domana od Domanegъ, stpoq. Bratron / Bratron, stčeš. Bratron od *Bratronegъ, stsrp. Sestronja, stčeš. Sestron od *Sestronegъ, stčeš. *Miron od Mironegъ, stčeš. Dobrona od *Dobronegъ, sthrv. Pribynja od Pribynegъ. Možda se takvo ime davalo, u opoziciji prema Domanegъ a sa profilaktičkom funkcijom, deci koja se rode u tuđini (Nemanja se rodio u Zeti gde je njegov otac Zavida u to doba boravio kao begunac), ali postojanje imena *Neman i *Zavid u staro doba kod Lužičkih Srba ukazuje na moguću rodovsku odnosno dinastičku tradiciju.

Nenad

Staro slavenosrpsko zaštitno ime.
Nastalo je od osnove “nenadan”. U prošlosti kada se još verovalo da reč ima dejstvo magije, nadevalo se detetu u funkciji odvraćanja zlih sila koje mimoilaze iznenada rođeno dete jer mu teško mogu nauditi. Obično se daje detetu kome se roditelji nisu nadali.

Oblikovano je prema pridevu nenadan, a znači ‘dete kojem se roditelji nisu nadali’.
Ali, ima i suprotno značenje i znali da je neko usrećio nekoga drugog jer je došao nenadano, neočekivano ili onda kad su za taj dolazak bile izgubljene sve nade.

Nestor

Koji se vraća, koji čezne za domom, ime hrišćanskog svetitelja.
Poreklo: Grčko
Numerološka vrednost: 5
Numerološko značenje: Ovi ljudi su komunikativni, prijateljski nastrojeni, živahni i omiljeni. Materijalni komfor uzimaju zdravo za gotovo, a udoban život im je imperativ! Lako uče i obrazuju se i ne mogu zamisliti život bez aktivnog, društvenog angažovanja.

Nikodim, Nikodije

Nikodim je biblijska ličnost, jevrejski sveštenik (farisej) i član sinedriona koji je poslan da prouči Isusovu nauku.
Nakon nezadovoljstva prvosveštenika i fariseja što nije Isusa priveo k njima, on je otvoreno ustao protiv njih (Jovan VII, 32, 45 — 53). Posle stradanja i Hristove smrti, pomogao je Josifu Arimatejeskom pri skidanju Hristovog tela sa krsta i pogrebenja (Jovan XIX, 38 — 42). Po crkvenom predanju primio je krštenje od apostolâ. Judeji su ga udaljili iz sinedriona i Jerusalima. Potom je živeo u domu svog rođaka Gamalila izvan Jerusalima, gde je i skončao.

Nikola

Nikola (grč. Nikolaos, ital. Nicola, engl. Nicolas) je muško lično ime. Potiče iz grčkog imena Nikolaos, što znači pobeda naroda. Ime je od najranije prošlosti nosilo nekoliko papa, ruskih careva, kraljeva, prinčeva, vojskovođa i veliki broj drugih velmoža. Rasprostranjeno je kod svih evropskih naroda od najstarijeg vremena do danas, zahvaljujući istaknutom korifeju i arhijereju iz maloazijske pokrajine Likije čije je ime ušlo u hrišćanski kalendar. U 11. veku kult Svetog Nikole je bio podstaknut na Balkanu prenosom njegovih moštiju u Bari.
Od ovog imena izvedena su imena Kola, Kole, Kolja, Nikica, Niko, Nikoleta, Nikolija, Nikolina, Nikša i Nine.

Ninko, Nino

Ninko je muško ime slaovenskog porekla. Izvedeno je od imena Nino. Ime ima poreklo do starog prideva nino u značenju nov, svež, mlad.

Ninoslav

Staro slovenosrpsko ime.
Složeno je od osnova starog prideva “nino” u značenju “nov, mlad” + “slava”.
Pretpostavlja se da je doneto na Balkan iz slovenske prapostojbine. Jedan od najranije poznatih je bosanski ban iz 13. veka koji se nazivao punim imenom Ninoslav Mate Ninoslav. Posle viševekovnog tavorenja ponovo je oživelo sredinom 19. veka, zahvaljujući romantičarskom oživljavanju nacionalne istorije, kada su mnoga zaboravljena imena ponovo ušla u upotrebu.
Od ovog imena izvedeno je ime Ninoslava.

Nićifor

Prema Nikifor, pobedonošac, ime hrišćanskog svetitelja.
Poreklo: Grčko
Ime za: Dečake
Numerološka vrednost: 9
Numerološko značenje: Ovi ljudi su pošteni, kreativni i nezavisni. To su duhovno snažni ljudi koji razvijaju svoje duhovne sposobnosti i imaju koristi od vezbi duha. Sposobni su da prebrode mnoge teskoće u životu. Rutinu života podnose lakše nego drugi. Sposobni su da vole čista srca.

Novak, Novica, Noviša, Novko, Novo

Staro slavenosrpsko priželjkivano ime.
Izvodi poreklo od osnove “nov” u značenju “novorođenče”. Izražava roditeljsku želju za prinovom u porodici, da bude početak novog u njihovom životu. Pomen muškog imena posvedočen je u manastirskim zapisima iz 14. veka što svedoči o njegovoj starini. Biće da je i žensko ime nastalo u približno isto vreme.
Od ovog imena izvedena su imena Novelja, Novica, Novko, Novo i Noko.


Spisak poreklo i značenje ženskih imena: na slovo N

Nada, Nadežda, Nađa, Nadica

Hrišćansko nasleđe.
Ime Nada je naš prevod iz grčkog “Elpis” u značenju “nada” ili je naziv jedne od triju hrišćanskih vrlina (vera, nada i ljubav) uzet za lično ime.
U prošlosti dugo je favorizovano u slavenosrpskom, a naročito u ruskom jeziku pa otuda i današnja zastupljenost u narodu.
Kalendarsko je ime.
Od ovog imena izvedena su imena Nadica i Nađa.

Natalija, Nataša

Hrišćansko nasleđe. Potiče iz latinskog “Natalia”, izvorno iz “natalis” u značenju “Božić, dan Hirstovog rođenja”. Otud “dies natalis” u značenju “dan rođenja” ili “humus natalis” u značenju “domovina”. Obično se nadevalo detetu rođenom na dan Božića. Kasnije tokom vremena ta veza je izgubljena pa se naprosto davalo detetu prema ukusu roditelja. Kalendarsko je ime. Od ovog imena izvedena su imena Nata, Nataša i Natka.

Nevena, Nevenka

Nevena je srpsko žensko ime. Nastalo je po cvetu nevenu. Taj cvet je jako lekovit pa se ime daje da bi prizivalo zdravlje. Ime je nastalo i od odričnog obika glagola venuti – ne venuti, što znači: ona koja ne vene, odnosno večno mlada. Takođe, ime predstavlja izraz roditeljske želje da dete bude nežno i prefinjeno

Neda

Neda je žensko ime domaćeg porekla. Skraćeni je oblik imena Nedeljka a nastalo je od nedelja (naziv dana u sedmici). Često ime.
Numerološka vrednost: 1
Numerološko značenje: Ovi ljudi se teško zaboravljaju, jer uvek privlače pažnju na ovaj ili onaj način. Svoje ime nose sa sigurnošću i sesni su sebe. Uglavnom postižu uspeh u životu. Ne podnose da su gubitnici. Imaju jak osećaj identiteta.

Nedeljka, Neđeljka

Nedeljaka je žensko ime domaćeg porekla. Nastalo je od nedelja (naziv dana u sedmici). Muški oblik ovog imena je Nedeljko, dok su drugi oblici Neda, Neđeljka, Neđeljko i Neđo.

Nikoleta

Nikoleta je žensko ima a dolazi od latinskog Nicolaus, izvorno je grčkog porekla Nikolaos. U sebi veže dve reči nike (pobeda) i laos (narod). Drugi oblici ovog imena su Nikol, Nikola i Nikolina.

Nikolija

Prema Nikola.
Numerološka vrednost: 4
Numerološko značenje: Logičnost i oprez ovih osoba često sprečavaju životni uspeh. Spori su u delovanju i reakcijama, i često su sumnjičave prirode. Imaju malo poverenja u druge i u sebe. Dobri su u detaljima ali im izmiče celokupna slika. Uporni su i na njih se može osloniti.

Nina

Hrišćansko nasleđe.
Potiče iz grčkog “Nina” koje može biti: ženski oblik od “Ninos” (Ninus) što je bilo ime legendarnog osnivača Asirskog carstva, muža Semiramide, ili od Nina to je skraćeno od “loan(nina)” u značenju “nosilac svete blagodeti”. Postoji mišljenje da je tepanje od Ninoslav, Antonina ili Katarina. Kalendarsko je ime.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.